អស់រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនញូវសំណាងបានផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍនិងការច្នៃប្រឌិតម៉ាស៊ីនបោកគក់កែលម្អផលិតផលជាបន្តបន្ទាប់និងបំពេញតំរូវការរបស់អ្នកផលិតសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សន្សំសំចៃថាមពលស្ថេរភាពសុវត្ថិភាពការការពារបរិស្ថាននិងការប្តូរឧបករណ៍លាងកញ្ចក់។