16 жилийн турш New Fortune нь шилэн угаалгын машиныг хөгжүүлэх, шинэлэг зүйлд анхаарч, бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулж, үйлдвэрлэгчдийн өндөр үр ашиг, эрчим хүч хэмнэх, тогтвортой байдал, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, шил угаалгын төхөөрөмжийн хувийн хэрэгцээг хангахад чиглэж ирсэн.