१ years बर्षदेखि नयाँ फर्च्युनले काँच धुने मेसिनको विकास र आविष्कारमा ध्यान केन्द्रित गर्यो, लगातार उत्पादनको स्तरवृद्धि गर्दै, र उत्पादकहरूको उच्च दक्षता, ऊर्जा बचत, स्थिरता, सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, र काँच धुने उपकरणको अनुकूलनको आवश्यकता पूरा गर्दै।