Už 16 rokov sa spoločnosť New Fortune zameriava na vývoj a inováciu práčok na sklo, neustále zvyšovanie výkonnosti výrobkov a uspokojovanie potrieb výrobcov v oblasti vysokej účinnosti, úspory energie, stability, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a prispôsobenia zariadení na umývanie skla.