เป็นเวลา 16 ปีที่ New Fortune ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนวัตกรรมของเครื่องซักผ้าแก้วอัพเกรดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพสูงการประหยัดพลังงานความมั่นคงความปลอดภัยการป้องกันสิ่งแวดล้อม