Trong 16 năm, New Fortune đã tập trung vào phát triển và đổi mới máy giặt kính, liên tục nâng cấp hiệu suất sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất về hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, ổn định, an toàn, bảo vệ môi trường và tùy chỉnh thiết bị rửa kính.